Как да измерите правилно размера на тигана и на тенджерата?

тенджера с ястие

При избора на тигани и тенджери винаги има въпроси и недоразумения относно спецификациите на размерите. Ще ви разкажем подробно какво означава информацията за диаметър, за височината на съда, за диаметъра на основата и капацитета на целият тиган или тенджера. Ще ви обясним и как да ги измерите правилно.

Диаметър на тигана

Диаметърът е най-важният показател за размера на тенджерите и тиганите. Измерването се прави от горната вътрешна страна, т.е. от вътрешната страна на ръба на тигана или тенджерата. Често ще го срещнете наречен просто диаметър, но всъщност се има предвид горен вътрешен диаметър. Например 28 см тиган има диаметър 28 см от единия до другия вътрешен ръб. Този метод на измерване е определен чрез  международен стандарт и е валиден за всички съдове, освен ако изрично не е посочено друго в описанието на артикула. Общият диаметър на тигана или тенджерата зависи от дебелината на ръба и затова е неподходящ за оразмеряване. Тоест по него няма да можете да разберете точно с колко пространство ще разполагате в тигана или тенджерата.

Горният вътрешен диаметър определя и размера на капака. Така ако имате две тенджери с диаметър 28 см, ще можете да им разменяте капаците без проблем. Няма да има значение, че едната е тънък, а другата с дебел ръб например.

Най-често срещаните размери на тигани и тенджери са 16 см, 20 см, 24 см, 28 см, 32 см. В зависимост от държавата често се срещат и междинни размери като 14 см, 22 см, 26 см и 30 см.

Размер на квадратните и овалните тигани

За квадратни тигани, например грил тиганите, размерът се определя като произведение на две дължини. Тук отново измервате горе вътре, в най-дългата точка, която обикновено е в средата. Например, много грил тигани са с размери 28 х 28 см.

кюфтенца в тиган

Тиганите и тавите за риба често са с овална форма. Отново се измерва най-дългият вътрешен размер. Например 38 см тиган има вътрешна дължина от 38 см на най-дългата си страна. Под прав ъгъл на нея, пък се пада късата страна, която може да е 24 см. Ако трябва да бъде описан, този тиган се води с размер 38 x 24 см.

Долният диаметър е всъщност контактната повърхност

Когато говорим за диаметър на основата, имаме предвид диаметъра на контактната повърхност, т.е. повърхността, с която тиганът или тенджерата стои върху печката. Диаметър на основата не се използва за повърхността, в която се готви, а само за дъното. Размерът на котлона и диаметърът на основата на готварския съд трябва да съвпадат, за да се избегне повреда на готварския съд и да се гарантира, че съдът функционира възможно най-добре и не се губи енергия. За щастие повечето котлони са стандартизирани, така че няма да имате огромен проблем с избора на съдове, спрямо котлоните ви.

Съществуват и готварски съдове, изработени от алуминий или от лят алуминий, които са създадени за индукционно готвене. При тях особеното е, че притежават диск от неръждаема стомана на основата, чийто диаметър често е по-малък от вътрешният им. Това обаче винаги е обозначено в информацията на посудата.

Стените също определят диаметъра

Може би вече сте забелязали, че някои тигани с еднакъв диаметър имат различни по размер повърхности за пържене. Тази повърхност е използваемата площ на тигана без стените му. Например 28 см тиган със силно извити стени има по-малка повърхност за пържене от тиган с прави стени. В повечето случаи можете лесно да използвате основния диаметър (контактната повърхност на печката) на готварския съд като ориентир.

Височината на тенджерата и на тигана

Освен ако изрично не е посочено друго, указанието за височина на готварския съд описва височината на външния горен ръб на готварския съд перпендикулярно на контактната повърхност, без да се вземат предвид капаци, дръжки и т.н. Вътрешната височина (т.е. от повърхността за пържене до ръба) може да се определи приблизително чрез изваждане на дебелината на основата от височината.

Капацитетът на един тиган или на една тенджера

Що се отнася до капацитета, често има недоразумения, защото капацитетът на готварския съд показва колко може да побере най-много съдът. Това винаги означава пълнене до горе и е международно използван стандарт.

Когато готвите обаче не може да напълните съда до горе, защото ще прелее. Винаги тенджерите и тиганите се пълнят по-малко, отколкото им е обявеният капацитет. Ако една тенджера е 4 литра и искате да готвите на бавен огън, то може да я напълните с 3,5 литра. Ако обаче сте решили да готвите на по-висока температура, то 3 литра ще са достатъчни, в противен случай може да кипне.