Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА anmar.bg

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените общи условия условия.

Собственик на сайта  www.anmar.bg е Анмар ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,ул."Брезовско шосе"180 ,  ЕИК160065352
Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между Анмар ООД (anmar.bg) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.anmar.bg (Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от Анмар ООД.

 1. Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са публикувани".

 2. Публичното разпространение, копиране и  публикуване в други уебсайтове на запазените знаци и марки, снимките от каталозите са нарушения на авторските и сродните им права и се преследват от закона. Потребителите могат да копират материали от електронния магазин единствено за собствена употреба.

 3. Анмар ООД има право да променя цените на предлаганите стоки без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока.

 4. Анмар ООД има право да променя общите условия. Актуалните условия в момента, в който е направена поръчка от потребител, са договорените условия за конкретната поръчка.

 5. За целите на използване на Сайта на anmar.bg, Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация (ЛИЧНИ ДАННИ) при попълване на регистрационната форма.В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, Анмар ООД има право да закрие и/или изтрие информацията предоставена от Потребителя и да му откаже по-нататъшен достъп до част от или до всички свои услуги. Анмар ООД не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с  грешно получена от Потребителя информация.

 5.1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ  - Анмар ООД обработва личните данни, които получава при оперирането на интернет страница https://anmar.bg в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”) и свързаната правна уредба, включително Закона за защита на личните данни. 

5.2. Какви лични данни обработваме -  Категориите лични  данни, които се обработват са „обикновени” лични данни ‑ имена, електронна поща, адрес, IP адрес,  телефонен номер, e -mail.

5.3. Целите за които Анмар ООД обработва лични данни са:
5.3.1. Когато направите поръчка в електронния магазин anmar.bg ние събираме и обработваме вашите имена, телефон, адрес за доставка, e-mail, като обработването е необходимо и за изпълнение на предлаганата услуга на основание договорно отношение с Вас за целите на изпълнение на поръчката
5.3.2. С цел да си направите регистрация в anmar.bg(създаване на профил) обработваме име, фамилия, е-мейл адрес на основание дадено от Вас съгласие;
5.3.3. За данъчни и счетоводни цели при издаване на фактура, ние обработваме вашите имена, а когато фактурата е издадена на ЮЛ – имена на МОЛ на основание изпълнение на наше задължение по Закона за счетоводството;
5.3.4. При запитване, направено по е-мейл или чрез контактната ни форма на сайта(име, е-мейл, телефон) или когато ни се обаждате на телефоните ни за контакт, ние обработваме предоставените от Вас лични данни с цел отговор на вашите въпроси на основание преддогворно отношение , а ако поводът за обаждането ви или свързването с нас по е-мейл е във връзка с порьчка, рекламация или друг въпрос, касаещ договорните ни отношения, обработваме личните данни на основание сключения между нас договор.

*Мерките за сигурност които се прилагат за защита на личните данни са: въвеждане както към момента на определянето на средствата за обработване, така и към момента на самото обработване, на подходящи технически и организационни мерки, които са разработени с оглед на ефективното прилагане на принципите за защита на данните, като свеждане на данните до минимум, и интегриране на необходимите гаранции в процеса на обработване, както и въвеждане на подходящи технически и организационни мерки, за да се гарантира, че по подразбиране се обработват само лични данни, които са необходими за всяка конкретна цел на обработването.

6. Всички обявени цени са в български лева с включен ДДС. При желание от страна на клиента ще получи данъчна фактура, като за това е необходимо Клиента да е посочил всички реквизити за издаване на фактура

7. Анмар ООД си запазва правото да откаже изпълнение на поръчка, в случаите на некоректно или недобросъвестно отношение на Потребителя.

8. Всички спорове между страните във връзка с изпълнението и/или тълкуването на настоящите условия следва да се решават чрез преговори в дух на разбирателство и добра воля. Ако не бъде постигнато съгласие, всички неразрешени спорове между страните  ще бъдат разрешавани от компетентния съд, според действащото законодателство в Република България.